Postup MMR ČR po vyhlášení krizových stavů v důsledku povodní

Postup MMR ČR po vyhlášení krizových stavů v důsledku povodní

3. 6. 2013

V období po vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu probíhají na postižených místech záchranné a likvidační práce financované z vlastních zdrojů územních rozpočtů a z účelové rezervy vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena