NEN bude dokončen do 31.03.2014

NEN bude dokončen do 31.03.2014

31. 10. 2013

Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN), realizovaný v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), bude dokončen k pozdějšímu datu, než bylo původně plánováno. MMR ČR jako příjemce dotace požádalo poskytovatele dotace o prodloužení termínu ukončení realizace projektu NIPEZ na 31.03.2014. Jeho žádost byla akceptována, tím je zároveň zajištěno financování celého projektu NIPEZ do konce jeho realizace.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena