Jankovský: Zákon nemá na finanční objem veřejných zakázek vliv

Jankovský: Zákon nemá na finanční objem veřejných zakázek vliv

4. 6. 2013

Na zítřejším jednání Vláda ČR projedná Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012. Jedná se o jediný oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Zpráva hodnotí vývoj trhu veřejných zakázek v roce 2012. Identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí (především v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách a rozvojem elektronizace) a jejich přímé i nepřímé důsledky.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena