MMR připravuje přesnější zacílení fondů EU pro programové období 2014–2020

MMR připravuje přesnější zacílení fondů EU pro programové období 2014–2020

12. 11. 2012

V roce 2014 zahájí Česká republika již třetí programové období čerpání fondů kohezní politiky od svého vstupu do EU. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spustilo přípravu České republiky na nové období již v roce 2010. Na dnešních setkáních u kulatého stolu uzavírali experti, oslovení ze strany MMR, svou dlouhodobou práci na tematických okruzích, které detailně a do hloubky specifikují potřeby České republiky ve vazbě na tematické cíle definované Evropskou komisí.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena