Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo první e-tržiště

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo první e-tržiště

10. 5. 2012

Od 3. května 2012 začal fungovat nový systém e-tržišť. Prvním z e-tržišť, které v rámci nového systému elektronického zadávání veřejných zakázek úspěšně prošlo akceptačními testy, je e-tržiště „GEMIN“ od společnosti Syntaxit. Zadavatelé jej tak mohou začít využívat již nyní, ačkoliv povinnost zadávat veřejné zakázky na e-tržištích mají ústřední orgány státní správy a jejich vybrané podřízené organizace až od 1. července 2012. Zavedení nového systému e-tržišť je jedním z podstatných kroků v procesu elektronizace veřejných zakázek. Spuštěním prvního e-tržiště tak Ministerstvo pro místní rozvoj ČR úspěšně splnilo úkol, který mu byl uložen vládou ČR a který rovněž vyplývá z jejího programového prohlášení.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena