Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů

25. 4. 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 (dále MMZ), která představuje hlavní výstup finančního monitoringu průběhu realizace operačních programů ČR v programovém období 2007–2013.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena