Česká republika obdržela ze strany Evropské komise návrhy předběžných auditních zpráv.

Česká republika obdržela ze strany Evropské komise návrhy předběžných auditních zpráv.

13. 9. 2012

Česká republika obdržela ze strany Evropské komise návrhy předběžných auditních zpráv, které byly zpracovány v návaznosti na auditní mise uskutečněné Evropskou komisí (zejména v letních měsících tohoto roku). Předběžné nálezy, závěry a doporučení Evropské komise obdržely řídící orgány OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT), OP Doprava (MD), OP Životní prostředí (MŽP), ROP Severozápad (Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad) a OP Podnikání a inovace (MPO).

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena