Přeshraniční spolupráce patří k nejlepším projektům Evropy

Přeshraniční spolupráce patří k nejlepším projektům Evropy

26. 4. 2011

Pravidelná Měsíční monitorovací zpráva (MMZ) vedle souhrnných dat hodnotících pokroky v čerpání peněz z fondů EU nabízí také zajímavý pohled na konkrétní programy. Tentokrát se autoři MMZ zaměřili na perfektně fungující operační programy přeshraniční spolupráce.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena