Listopad přidal další tři úspěšné operační programy

Listopad přidal další tři úspěšné operační programy

22. 12. 2011

Aktuální Měsíční monitorovací zpráva přináší nezvratně pozitivní čísla o stavu čerpání peněz z fondů EU. Opět tak vyvrací spekulace o značných problémech spojených právě s čerpáním. Další tři operační programy totiž splní podmínky pravidla n+3 pro rok 2011 bez mimořádných prostředků.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena