Jak šel čas s novelou Zákona o veřejných zakázkách

Jak šel čas s novelou Zákona o veřejných zakázkách

7. 9. 2011

Vzhledem ke komplexnosti návrhu novely a množství pozměňovacích připomínek dnes gesční výbor projednal posun lhůty pro projednání novely ve výborech do 7. října 2011. Novela Zákona o veřejných zakázkách je v současné době velice diskutované téma. Vyrojilo se množství připomínek, množství názorů a množství komentářů. Pro lepší orientaci v problematice jsme připravili tento shrnující materiál, který v jednoduchých milnících shrnuje vznik stávající novely.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena