Dvě dobré zprávy z monitoringu čerpání EU fondů: Podané žádosti přesáhly bilion korun a poslední z

Dvě dobré zprávy z monitoringu čerpání EU fondů: Podané žádosti přesáhly bilion korun a poslední z

24. 2. 2011

Z aktuální „MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013“ vyplývá, že ke 3. únoru 2011 bylo v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 59 292 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 014,1 mld. Kč. To představuje 134,3 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. Na počátku roku byl do Bruselu doručen také kompletní projekt výstavby unikátního centra výzkumu biotechnologie a biomedicíny Biocev ucházející se o podporu ve výši cca 2,4 mld korun.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena