Posun při řešení situace v Regionálním operačním programu Jihozápad

Posun při řešení situace v Regionálním operačním programu Jihozápad

2. 11. 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj zorganizovalo jednání s hejtmany Plzeňského a Jihočeského kraje a zástupci Ministerstva financí. Cílem byla snaha vyřešit dopady usnesení vlády č. 675 z 22.9.2010, kterým došlo ke zrušení kofinancování státního rozpočtu u projektů v gesci regionálních rad, na přebodované projekty v 5. a 6. výzvě ROP Jihozápad. Na jednání bylo dosaženo shody a zásadní pozitivní informací je, že spolufinancování ze strany státu pro projekty v obou uvedených výzvách zůstane v nezměněné výši 7,5 %.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena