Možnost prověřování účelnosti průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe pokračuje

Možnost prověřování účelnosti průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe pokračuje

24. 5. 2010

Vláda ČR dnes schválila návrh Ministerstva pro místní rozvoj, který se týká způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe. Území bude nadále chráněno formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích, a to do doby dalšího rozhodnutí Vlády ČR v této věci.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena