MMR vydalo podnět na zrušení živnostenského oprávnění cestovní kanceláře SUNNY DAYS

MMR vydalo podnět na zrušení živnostenského oprávnění cestovní kanceláře SUNNY DAYS

2. 2. 2010

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR dnes zaslalo 1. 2. 2010 příslušnému živnostenskému odboru návrh na zrušení živnostenského oprávnění s předmětem podnikání provozování cestovní kanceláře pro Sunny Days. Stalo se tak poté, co pojišťovna Generali a.s. oznámila MMR, že 31. 1. 2010 došlo k zániku pojistné smlouvy na pojištění záruky proti úpadku, uzavřené s právnickou osobou: SUNNY DAYS, s.r.o., IČ 251 48 231, se sídlem Štefánkova 75/48, 150 00 Praha 5 - Smíchov. O uzavření jiné pojistné smlouvy nebylo ministerstvo ze strany pojišťoven ani této společnosti informováno.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena