Z programů SROP a JPD 2 bylo vyčerpáno více než 13 miliard Kč

Z programů SROP a JPD 2 bylo vyčerpáno více než 13 miliard Kč

4. 12. 2009

Programy SROP a JPD 2 podpořily díky přiděleným financím strukturálních fondů přes 3 tisíce projektů, které pomohly vytvořit například 6 tisíc nových pracovních míst. Tyto informace vyplynuly z 13. zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Praha a Společného regionálního operačního programu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena