MMR ČR spouští vzdělávání zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec

MMR ČR spouští vzdělávání zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec

15. 3. 2009

Akreditační komise schválila „Základní vzdělávací program" připravený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Cílem programu je odborné proškolení zejména nastupujících zaměstnanců a jejich příprava na práci s jednotlivými operačními programy strukturálních fondů.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena