Cestovní ruch zaznamenal v roce 2008 mírný pokles

Cestovní ruch zaznamenal v roce 2008 mírný pokles

15. 3. 2009

Český statistický úřad zveřejnil 18. února očekávanou rychlou infor maci o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu za 4. čtvrtletí resp. za celý rok 2008. Ve 4. čtvrtletí 2008 klesl meziročně počet ubytovaných hostů o 5,4 %. Pokles se více projevil u zahraničních (o 6,3 %) než u domácích hostů (o 4,2 %) a byl zaznamenán ve všech kategoriích hromadného ubytování vyjma čtyřhvězdičkových hotelů. Za celý rok 2008 nebyl již pokles tak dramatický, došlo k meziročnímu snížení počtu ubytovaných hostů o 0,9 %, z toho domácích hostů o 1,5 % a zahraničních o 0,4 %.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena