Vláda schválila systém vzdělávání zaměstnanců v Národním strategickém referenčním rámci

Vláda schválila systém vzdělávání zaměstnanců v Národním strategickém referenčním rámci

27. 1. 2009

Vláda ČR dnes na svém zasedání schválila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007–2013, který je významným předpokladem pro naplnění cílů NSRR a zároveň vytváří soubor nástrojů a opatření pro zajištění kvalifikované administrativní kapacity.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena