Výzva pro obce a kraje postižené živelní pohromou

Výzva pro obce a kraje postižené živelní pohromou

13. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj opětovně upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohrom v letošním roce, že na obnovu svého majetku mohou stále žádat o podporu MMR.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena