Semináře k OP Meziregionální spolupráce INTERREG IVC a ESPON 2013

Semináře k OP Meziregionální spolupráce INTERREG IVC a ESPON 2013

13. 1. 2009

Odbor územních vazeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR pořádá 5. listopadu 2007 seminář pro potenciální žadatele do Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IVC a následně 7. listopadu 2007 seminář k Operačnímu programu ESPON 2013.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena