Metodický pokyn MMR k Integrovanému plánu rozvoje města

Metodický pokyn MMR k Integrovanému plánu rozvoje města

13. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj vydává metodiku pro přípravu, hodnocení, schvalování a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst. Tyto plány jsou významným prostředkem pro čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a zároveň důležitým nástrojem národní strategie rozvoje měst.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena