Situace v JPD2 je vážná, naopak ve SROP došlo k výraznému nárůstu

Situace v JPD2 je vážná, naopak ve SROP došlo k výraznému nárůstu

13. 1. 2009

Vláda vzala na vědomí zprávu ministerstva pro místní rozvoj týkající se naplňování harmonogramu čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU za březen 2006. Předložil ji ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Celkově dosáhly hodnoty uskutečněných výdajů, žádostí o platbu podaných konečnými příjemci na zprostředkující subjekt hodnoty 4 260 mil. Kč, oproti předpokládaným 4 215,7 mil. Kč. To představuje 34,7 % alokace roku 2004. Předpoklady čerpání se nepodařilo naplnit u několika programů.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena