Nejvíce peněz z fondů EU je určeno na rozvoj dopravy - dokument „Evropské zdroje 2007 - 2013“ prošel

Nejvíce peněz z fondů EU je určeno na rozvoj dopravy - dokument „Evropské zdroje 2007 - 2013“ prošel

13. 1. 2009

Vláda ČR vzala na vědomí materiál ministra Radko Martínka Evropské zdroje v letech 2007 - 2013. Dále schválila rozložení finančních prostředků na operační programy politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o Národním strategickém referenčním rámci a operačních programech a pro dopracování jejich konečných verzí.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena