Rakouský model bydlení je pro Českou republiku inspirující

Rakouský model bydlení je pro Českou republiku inspirující

9. 1. 2009

Otázkami bydlení v České republice a rakouským modelem bytové politiky se zabývala v úterý skončená mezinárodní konference odborníků z České republiky, Slovenské republiky, Rakouska a Německa. Jejím hlavním úkolem bylo soustředit množství názorů, zkušeností a doporučení od kolegů ze sousedních zemí uplatnitelných v České republice - včetně zkušeností s pevnou pozicí bytového družstevnictví ve funkčním systému bytové politiky.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena