Nová úprava vlastnictví bytů a nebytových prostor

Nová úprava vlastnictví bytů a nebytových prostor

9. 1. 2009

Vláda dnes přijala nový návrh zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor, který jí předložil ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek. Zákon má posílit ochranu vlastníků bytů, zjednodušit a zpřehlednit dosavadní právní úpravu, obsahuje také komplexnější úpravu správy domu a pozemku. Nahradit má 11 let platný zákon, ve kterém podle ministerstva i přes četné novely zůstala nedořešena řada zásadních nedostatků. Ty by měl navrhovaný zákon, který by měl začít platit by měl od 1. března 2006, odstranit.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena