Ministerstvo pro místní rozvoj ČR naplňuje cíle Koncepce bytové politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR naplňuje cíle Koncepce bytové politiky

8. 1. 2009

Vláda České republiky schválila 16. března 2005 "Koncepci bytové politiky" se střednědobým časovým horizontem do roku 2010.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena