Ministerstvo chce předejít hrozbě nevyčerpání prostředků z fondů Evropské unie

Ministerstvo chce předejít hrozbě nevyčerpání prostředků z fondů Evropské unie

9. 1. 2009

Čerpání financí ze Strukturálních fondů má svá jasná pravidla. K těm patří i tzv. pravidlo N+2. To v praxi znamená, že platí nutnost vyčerpání prostředků do konce druhého roku po roce, ve kterém byly peníze pro daný program vyčleněny. V případě, že by roční příděl nebyl z každého strukturálního fondu pro každý program včas vyčerpán, zruší Evropská komise svůj závazek k financování tohoto programu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena