Evropa se může rozvíjet prostřednictvím regionů

Evropa se může rozvíjet prostřednictvím regionů

8. 1. 2009

Podpora místní a regionální konkurenceschopnosti a soudržnosti je rozhodujícím tématem současné otevřené diskuse nejen v ČR, ale také v ostatních státech střední a východní Evropy. Téma se stalo nosným také 9. prosince na konferenci pořádané Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) a Vysokou školou ekonomickou v Praze.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena