Teze k navrhovanému zákonu o podpoře výstavby družstevních bytů

Teze k navrhovanému zákonu o podpoře výstavby družstevních bytů

6. 1. 2009

Dnes v ČR neexistuje žádný platný právní předpis, jenž by umožňoval poskytovat podporu na výstavbu nájemních bytů pořizovaných do vlastnictví právnických osob k nepodnikatelským účelům s finanční spoluúčastí svých členů na bytové výstavbě.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena