INFORMACE K PRÁVNÍM MOŽNOSTEM UBYTOVÁNÍ PŘÍCHOZÍCH Z UKRAJINY

INFORMACE K PRÁVNÍM MOŽNOSTEM UBYTOVÁNÍ PŘÍCHOZÍCH Z UKRAJINY

16. 3. 2022

Materiál připravený Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra obsahuje základní informace o právních možnostech ubytování uprchlíků. Je určen pro veřejnost pro získání obecné orientace v dané problematice. Pro úplnost je třeba uvést, že ústředním orgánům státní správy nenáleží podávat závazný výklad právních předpisů. Tato pravomoc náleží v řízení o konkrétní věci soudu. Níže uvedené informace je tedy třeba pokládat za nezávazné.

INFORMACE K PRÁVNÍM MOŽNOSTEM UBYTOVÁNÍ PŘÍCHOZÍCH Z UKRAJINY

Kontakt pro média

 Vilém Frček

Vilém Frček

Vedoucí oddělení komunikace
Telefonní číslo +420 724 639 428, +420 224 861 445

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena