Informace k poskytování ubytovacích služeb

Informace k poskytování ubytovacích služeb

3. 2. 2021

Vláda s účinností ode dne 30. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 zakazuje poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb pouze osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, cizincům s pracovním povolením na území České republiky, osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.

Informace k poskytování ubytovacích služeb

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena