Dohoda mezi MZV a MMR o vysílání zaměstnanců a spolupráci při propagaci ČR v zahraničí

Dohoda mezi MZV a MMR o vysílání zaměstnanců a spolupráci při propagaci ČR v zahraničí

4. 2. 2019

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová podepsali dne 4. února 2019 na Úřadu vlády, společně se státními tajemníky obou ministerstev Miloslavem Staškem a Zdeňkou Pikešovou, dohodu o spolupráci mezi MZV a MMR. Dohoda definuje podmínky vysílání a působení zaměstnanců agentury Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism na zastupitelských úřadech a zásady spolupráce při zajišťování efektivní podpory cestovního ruchu a cílené propagace ČR v zahraničí.

Dohoda mezi MZV a MMR o vysílání zaměstnanců a spolupráci při propagaci ČR v zahraničí

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena