Budova MMR svítí modře

Budova MMR svítí modře

2. 4. 2020

Také letos se Ministerstvo pro místní rozvoj, i přes současná omezení, připojilo k celorepublikovému projektu „Česko svítí modře“. Kampaň je oficiálně zahájena dnem 2. dubna, který OSN vyhlásila jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Budova MMR svítí modře

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena