Národní dotace > Podpora bydlení > Program Podpora bydlení pro rok 2022 > Podprogram Technická infrastruktura

Podprogram Technická infrastruktura

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena