Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Program Podpora bydlení pro rok 2020

Program Podpora bydlení pro rok 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 21. října 2019 vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů, a dále pak do podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena