Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje ke dni 19. srpna 2021 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 pro dotační titul  č. 1. Příjem žádostí bude zahájen po schválení strategie obnovy území Vládou ČR.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena