Údržba a výměna výtahů

Metodická pomůcka k údržbě a výměně výtahů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena