Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Stanovisko k postupu podle § 177 stavebního zákona

Stanovisko k postupu podle § 177 stavebního zákona

Ustanovení § 177 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje mimořádné postupy při živelních událostech, náhlých haváriích a podobných krajně nouzových situacích, v mimořádných situacích umožňuje odchýlit se ve vymezeném rozsahu od standardních zákonem stanovených postupů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena