Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Spolupráce pořizovatele s projektantem ve fázi zadání územního plánu

Spolupráce pořizovatele s projektantem ve fázi zadání územního plánu

Metodické sdělení upozorňuje na přínosy zahájení spolupráce s vybraným projektantem návrhu územního plánu již v etapě zadání územního plánu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena