Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Metodické sdělení k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem

Metodické sdělení k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem

Ministerstvo pro místní rozvoj vydává toto metodické sdělení k problematice opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem ve vztahu k úpravám územně plánovací dokumentace po společném jednání, resp. po veřejném projednání.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena