Ministerstvo > Stavební právo > Kontakty a odkazy > Odbor územně a stavebně správní

Odbor územně a stavebně správní

Informace o kompetencích odboru územně a stavebně správního (OÚSS-83) spolu s uvedením důležitých kontaktních osob.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena