Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Závaznost Aktualizací č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

Závaznost Aktualizací č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

Dne 30. září 2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dvě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky v souladu s § 31 odst. 3 stavebního zákona.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena