Konzultační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje

Náplní práce Konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR je zejména zajišťování součinnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a krajů při pořizování Politiky územního rozvoje ČR, resp. její aktualizace a při poskytování relevantních podkladů. Konzultační výbor dále připravuje návrhy řešení zjištěných problémů k předložení Koordinačnímu výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena