Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Archiv koncepčních a strategických dokumentů > Vliv Politiky územního rozvoje ČR 2006 na životní prostředí

Vliv Politiky územního rozvoje ČR 2006 na životní prostředí

Informace o procesu posuzování vlivů Politiky územního rozvoje ČR z roku 2006 na životní prostředí (SEA PÚR ČR).

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena