Novela stavebního zákona

Dne 1. 10. 2012 podepsal prezident republiky dlouho připravovanou novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Novela vyšla ve Sbírce zákonů 22. října 2012 pod číslem 350/2012 Sb. a nabude účinnosti dne 1. 1. 2013.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena