Povodně 2013 - Krizový manuál pro obce

Informační příručka mimořádné situace vypracována na základě pokynu Ústředního krizového štábu a Ústřední povodňové komise.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena