Problematika kvalifikace

Svoboda usazení Nová směrnice o uznávání odborných kvalifi kací 2005/36/ES http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:CS:PDF, která nahradila řadu dříve uplatňovaných kvalifi kačních směrnic, do značné míry změnila přístup k uznávání kvalifi - kací v zemích EU, a to zejména při přeshraničním poskytování služeb. Česká republika implementovala tuto směrnici zákonem 18/2004 Sb. v platném znění http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zakon-c-18-2004-sb-o-uznavani-odborne-kvalifikace.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena