Činnost turistických průvodců

Oficiální název činnosti turistických průvodců je podle živnostenského zákona a běžně užívané terminologie v České republice „průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“. Nicméně pro potřeby této publikace používáme přesnější překlad mezinárodního označení „tourist guide“ v češtině „turistický průvodce“. Čeští turističtí průvodci – osoby samostatně výdělečně činné – mohou tuto činnost vykonávat i v jiných zemích Evropské unie. Je třeba vždy rozhodnout, jestli se jedná o dočasné a příležitostné přeshraniční poskytování služeb, či zda se jedná o svobodu usazení – čili o založení živnosti v jiném členském státě. Tato příručka se věnuje především přeshraničnímu poskytování služeb, problematiky usazení se dotkne pouze v několika příkladech uvedených vždy u příslušné země.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena