Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Meziroční nárůst v příjezdovém cestovním ruchu za 1. čtvrtletí 2013

Meziroční nárůst v příjezdovém cestovním ruchu za 1. čtvrtletí 2013

Ministerstvo zveřejnilo dne 14. května 2013 výsledky statistického šetření „Příjezdový cestovní ruch“ za 1. čtvrtletí 2013. Dle výsledků výzkumu navštívilo v období leden – březen Českou republiku téměř 4,2 mil. zahraničních návštěvníků. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2012 vzrostl jejich počet o 2,1 %.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena