Vybrané údaje o bydlení minulých let

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je na základě zákona č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ústředním orgánem státní správy ve věcech … politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor …".

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena